รับสมัครงาน


Sales Engineer

- เพศชาย / เพศหญิง ที่มีความรักในอาชีพการขาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท ระบบภาพ ระบบเสียง ระบบไอที ระบบชุมประชุม ระบบกล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกดี ขยัน อดทน มีความมุมานะที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนดได้
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Product Engineer / Service Engineer

- เพศชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์
- มีความกระตือรือร้นและความอดทนในการทำงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


แจ้งอุปกรณ์ขัดข้อง

ปรึกษาด้านการออกแบบระบบภาพและเสียง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเสียงชุดประชุมและชุดแปลภาษา ฯลฯ

Contact Me

ขอใบเสนอราคา

ขอแคตตาล็อค ขอใบกำกับภาษี ขอใบแจ้งหนี้ ขอใบส่งของ Datasheet and Manual ฯลฯ

Contact Me


ติดตามงานซ่อม

บริษัทชินเทค(ประเทศไทย) จำกัด

      เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยภายใต้ตราสินค้า “บ๊อซ (BOSCH)”และ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายใต้ตราสินค้า “ซันโย (SANYO)”, “แคนนอน (CANON)”, “พานาโซนิค (PANASONIC)”, ฟิลิปส์ (PHILIPS), โซนี่ (SONY), อีเล็คโตรวอยด์ (EV) , ไดน่าคอร์ด (DYNACORD) , ไมดาส (MIDAS) , ยามาฮ่า (YAMAHA)

      บริษัท ชินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, สถานศึกษาและบริษัทเอกชน ห้างร้านชั้นนำทั่วไป